Polityka Prywatności

Twój wybór

W każdej chwili możesz zrezygnować z zidentyfikowanych cookies Context360, które ustawiane są w naszym systemie wykorzystując do tego odpowiednie narzędzie.

Mechanizm ten wygeneruje nowe ciasteczko, które będzie opisane “don’t track”.

Wstęp

Platforma context360 jest narzędziem realizującym wyświetlanie reklam na stronach WWW - Adserwer. Umożliwia Reklamodawcom zakup powierzchni reklamowej, a Wydawcom jej monetyzację. Formaty w jakich pracuje platforma to reklama śródtekstowa oraz display. Dostarczamy narzędzia do monitorowania i mierzenia efektywności reklam.

Platforma context360 należy do spółki mc2.pl sp. z o. O. ul. Supniewskiego 11, 31-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy pod numerem: 0000408197, NIP:675-147-14-76, REGON: 122490604, która jest administratorem Państwa danych osobowych.

Jakie informacje zbieramy i jakie wykorzystujemy

Terminem informacja posługujemy się przy danych, które generujemy wykorzystując naszą Platformę do realizacji kampanii na stronach naszych partnerów.

Aby realizować naszą podstawową funkcję wyświetlania reklam, wykorzystujemy:

Cookie ID
Jest to identyfikator, poprzez który łączymy zdarzenia: wyświetlenia i kliknięcia w reklamę oraz adresu strony WWW, na której się znajduje. Identyfikator ten zapisywany jest poprzez wbudowane w przeglądarkę mechanizmy do zapisywania niewielkich informacji - ciasteczek.
PID
Partner ID, który identyfikuje naszego partnera Wydawcę.
EPID
Jest to anonimowy identyfikator, poprzez który system Context360 wymienia się informacjami z platformami takimi jak Google, Adform, Appnexus, dopasowując precyzyjniej reklamę do odbiorcy.
Informacje nt. przeglądarki
Odczytywane są dane z User-Agent przeglądarki, które zawierają pewne informacje dotyczące właściwości danej przeglądarki i systemu operacyjnego, w tym jego nazwa, wersja, język, itp.
Adres IP
Zazwyczaj jest to adres IP operatora telekomunikacyjnego. Z informacji tej odczytujemy dane tj. miasto, kod pocztowy, kraj, lat/lon geolokalizacji w momencie pojawienia się adresu w systemie context360.
Informacje o aktywności
Aktywności takie jak: wyświetlania i kliknięcia w reklamę, frazy wyszukiwane w obrębie strony, stronę z której użytkownik przeszedł na stronę z reklamą, scrollowanie strony, itp.
Pozostałe właściwości
context360 przyjmuje również informacje z 3rd party systemów w celu bardziej szczegółowego dopasowania reklamy, która jest wyświetlana w danym momencie dla użytkownika.

context360 NIE zbiera danych wrażliwych oraz danych, które są w stanie zidentyfikować w sposób bezpośredni osobę wykorzystującą w danym momencie przeglądarkę. Nie zbieramy takich danych jak: nazwy, identyfikatory personalne, dane sensytywne, adres zamieszkania, numery telefonów.

Jak zbieramy informacje

Zbieramy bezpośrednio informacje wraz z wyświetleniem naszej reklamy, ustawiając identyfikator w ciasteczku - który połączony jest z pozostałymi, już opisanymi wcześniej, danymi, zapisanymi w naszej Platformie.

Definicja wykorzystania danych

context360 wykorzystuje na kilku płaszczyznach ciasteczka zapisane w przeglądarce użytkownika.

  • Targetowanie reklam dla danej przeglądarki.
  • Przechowywanie informacji nt. wyświetlanych reklam oraz tych, które zostały kliknięte. Dane te potrzebne są do poprawnego raportowania wykorzystania Platformy.
  • Wykorzystanie identyfikatora do anonimowych połączeń pomiędzy platformami 3rd party.
  • Wykorzystanie informacji nt. śledzenia ścieżki kliknięcia oraz zakupu w platformach - informacje potrzebne do raportowania.

Jak wykorzystujemy dane

context360 wykorzystuje zebrane dane do realizacji celów biznesowych naszych klientów. Procesujemy informacje takie jak:

  • Dane do analizowania i raportowania skuteczności wyświetlanych przez nas reklam.
  • Dane do zwiększania wydajności i poprawności wyświetlanych reklam, czyli dane dotyczące wyświetlania sekwencji, odpowiednich produktów, wyświetlania reklam na bazie probabilistyki, ilości wyświetlanych reklam w jednostkach czasu oraz predykcji dla kogo mogłaby się reklama wyświetlić.

Na podstawie cookie id możemy zrealizować prawo opt-out oraz połączenie anonimowe identyfikatorów z 3rd party partnerami.

Z kim się dzielimy informacjami

Dzieląc się danymi, mówimy o częściowych informacjach opisanych powyżej.

Partnerzy Ci umożliwiają nam dostarczenie informacji zdefiniowanych w ich politykach prywatności do realizacji celów biznesowych naszej Platformy.

Retencja danych

Dane przechowywane po stronie przeglądarki wygasają 90 dni od ostatniej interakcji z Platformą. context360 nie przechowuje danych dłużej jak 13 miesięcy od momentu ich zebrania.

Prawa użytkownika

Respektujemy RODO:

  • Jeśli chcesz skontaktować z nami, napisz na adres [email protected]
  • Jeśli chcesz otrzymać dodatkowe informacje, wypełnij dokument i wyślij go do nas, możesz od razu zrezygnować z wyświetlania targetowanych reklam.

Kontakt